สำหรับกองเชียร์

0014

พับได้ยาว 6 เมตร 5 ชั้น 60 นั่ง