ค้นพบ 8 รายการ จากคำว่า"พื้น ยาง สังเคราะห์ สนาม กีฬา รับ ทํา"