ให้เช่า - RENTAL COURT EQUIPMENT

0025

มาตรฐาน

0027

พับได้ยาว 3 เมตร 4 ชั้น 24 นั่ง

0031

มีกล่องคอนโทรลควบคุมวงจร

จำหน่าย - SELL COURT EQUIPMENT

0001

แป้นพลาสติกทึบ

0002

แบบปรับระดับได้

0003

แป้นพลาสติกใส

0004

แป้นบาสไฮโดรลิค ระบบ Manual

0005

ไฮโดรลิค สำหรับแข่งขัน

0006

ฝังพื้นแป้นกระจกนิรภัย

0007

แขนเดียวมีล้อแป้นกระจกนิรภัย

0008

แขนเดียวมีล้อแป้นอคิลิคใส 15 มม.

0010

รุ่น MUL350F

0011

24 วินาที

0012

พร้อม SHOT CLOCK ขนาด 90X120

0013

ดิจิตอล

0014

ดิจิตอลปรับระดับมีล้อเลื่อน+ตะกร้อ

0015

ปรับระดับฝังพื้น+ตะกร้อ

0016

แข่งขันมีเฟืองพร้อมเบาะหุ้ม

0017

แข่งขันมีเฟืองพร้อมเบาะหุ้ม

0018

แข่งขัน

0020

มาตรฐานแบบตั้งพื้น

0024

แบดมินตัน-ตะกร้อ-เทนนิส

0025

มาตรฐาน

0026

72 ที่นั่งมีหลังคา

0027

พับได้ยาว 3 เมตร 4 ชั้น 24 นั่ง

0028

พับได้ยาว 6 เมตร 5 ชั้น 60 นั่ง

0029

ตำบล 1000 ที่นั่ง

0030

400 ที่นั่ง

0031

มีกล่องคอนโทรลควบคุมวงจร