พื้น ACRYLIC  
 
พื้น Acrylic ชนิดนี้ สำหรับลานกีฬาเอนกประสงค์ทั่วไป
 
 

 
ความหนา 2.5 mm
 
 พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ 
 
พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ชนิดนี้ เหมาะสำหรับสนามกีฬามาตรฐานที่ใช้ในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันทุกระดับ และสำหรับลานกีฬาเอนกประสงค์ทั่วไป
 
 

 
ความหนา 6.5 mm
 
 พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ (นุ่มพิเศษ) 
 
พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ชนิดนี้ เหมาะสำหรับสนามกีฬามาตรฐาน ที่ใช้ในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันทุกระดับ และมีความหนา สามารถรองรับแรงกระแทกของผู้เล่น ที่ต้องกระโดดลอยตัวจากพื้น
 
 

CONTACT US