เสาวอลเล่ย์บอล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 0005

ดิจิตอลปรับระดับมีล้อเลื่อน+ตะกร้อ

รายละเอียด

  • เสาทำด้วยเหล็กขนาด 3 นิ้วสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ 145 ซม.ถึง 255 ซม. โดยใช้กลอนสปริงค์มีตัวเลขบอกระยะ
  • มีเฟืองด้านนอกเสาสำหรับปรับความตึงของตาข่ายและมีตัวล็อค
  • แท่นถ่วงน้ำหนักยึดกับฐานเสาขนาดของแท่นกว้าง 55 ซม.ยาว 30 ซม. สูง 25 ซม.
  • แท่นถ่วงน้ำหนักที่ 2 ขนาดกว้าง 55 ซม.ยาว 30 ซม.สูง 25 ซม.
  • มีล้อยางขนาด 8 นิ้ว สะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม

 =======

เสาวอลเล่ย์ปรับระดับมีล้อเลื่อน

ตาข่ายวอลเล่ย์แข่งขัน

ตาข่ายตะกร้อแข่งขัน

=======